죺2021521
        T
     aƷ      
     aƷĿ
       ԇC
       ӲӋ
       yx
       
       Ϳϙzyx
       zyԇx
       ϙzyx
       ·/zyx
       ʯ͵|x
       ƽ
       늻Wx
       opzyx
       ɫVVx
       ƷcƂ
       մɵȷǽٲόO
       x
       Wyԇx
       x
       @΢R
       ҳO
       ճӋ׃x
       ˎzyx
       bИIzyx
       ˜yC
       Wyx
       X݆yx
       AȈAȃx݆Πzy
       ֲڶȃxyx
       x
       w|zyx
       Ԫطyx
       @΢R
       x
       hˮ|zyx
       ʳƷȫzyx
       Ӝyx
       rIBhɭփx
       У̌Wx
       ؜yx
      
     aƷe    
       金相理化樣品分析與制?
    1.  ԇӒC
    2.  ԇǶC
    3.  ԇиC
    4.  ԇAĥC
    5.  ԇĥC
    6.  O
    7.  ԇӴcC
    8.  ˙C
    9.  
    10.  
     ԇӒC 
      P-1ԇӒCαPØ230mm  P-2ԇӒC( )  P-2TԇӒC
      P-2GԇӒC(ʽØ200mm )  LP-2ͽԇӒC(220V/380V늙C)  PG-2AԇӒC(ʽpPØ230)
      PG-1/PG-1(ˮ늙C)ԇӒC(Ø220)  PG-1AԇӒC( Ø220mm )  PG-2/PG-2(ˮ늙C)ͽԇӒCpPʽ
      PG-2A/PG-2A(ˮ늙C)ͽԇӒCpP_ʽ  PG-2BԇӒC_ʽpPØ220  PG-2CͽԇӒC
      PG-2DͽԇӒC  P-1ԇӒCαPØ230mm220V늙CNУ  ӒCVibratory Polisher
      늽⒁ⸯgCElectrolytic polisher/etcher  MoPao2000ԄĥC/MoPao3SԄĥC  MoPao® 1000Ԅĥ/C
      ˾ؠ AbraPol-20 ĥC  Forcipol 1V ĥC  Digiprep250ĥC
      Forcipol 2VĥC  DP-1늽⒁C  PG-1ͽԇӒC
      P-1AͽԇӒC  P-2AͽԇӒC  LPG-1A/LPG-2ԇӒC
      PG-2A/PG-2CԇӒC  PG-2B/PG-2DpٽԇӒC  P-2TԇӒC
      _ʽC  ؒC  STRUERS Tegraminϵy
      ټt䒁C
      
     ԇǶC 
      XQ-2BͽԇǶC(N)  BXQ-2 ԇǶC(Ԅ)  ZXQ-5ԄԇǶC
      XQZ-2/ZXQ-2 ͽԇǶC(ȫԄ)  ZXQ-1ԄӽrԇǶC  XQ-1ͽԇǶC
      Struers肘әCCitoPress-1  Struers肘әCCitoPress-20/-10  METAPRESS-AԄӘƷǶC
      Metapress-P̿ȫԄӟ肘әC  XQ-1SˮԇǶC  ZXQ-2D(25mm 30mm 40mm)ȫԄˮԇǶC
      HMR1/HMR2/HMR3/HMR4ßǶ  CMR4Ƕ  P180P280P400P800P1200ɰ
      OPAL 460ԄӟǶC  OPAL 400ԄӟǶC  OPAL480ԄӟǶC
      VM-2000ǶC  LZXQ-5ԄԇǶC  LXQ-1ԇǶC
      ZXQ-2B/ZXQ-2BSͽԇԄǶC(])  Struers CitoVac սnC(ǶC)  DHJ-4312肘әC
      DHJ-MANք肘әC
      
     ԇиC 
      Q-3AԇиC(Ø50)  Q-2ԇиC(Ø30)  Q-80ZȫԄԇиC
      DQ-150پиC(100-150)/DTQ-5ͣ  Q-100BȫԄԇиC(Ø100)  SQ-80/100քԇиC(80/100)
      GS-50͸ԇиC  SG-100ԇиC  Q-3(3A)ԇиC(60)
      QG-2A иC  QG-1ԇиC(Ø35)  QG-4A๦иCيAߣ
      QG-1/QG-1يAߣԇиC(50)  LSQ-100ʽԇиC(Ø100mm)  LDQ350քиC(Ø110)
      Q-2ͽԇиC(ֱ35´N)  QG-4ͶиC  QG-2͎rԇиC
      QG-3AԇиC  QG-3ԇиC(_ʽ/ʽ)  SamplMet® 2 ɰ݆иC
      Delta® AbrasiMet® ʽɰ݆иC  Delta® PetroCut™ rиC  -Ԅɰ݆иCAbrasive cutter
      ք-Ԅһwɰ݆иCAbrasive Cutter  иCPrecision Saw  ȫԄӟ肘әCHot Mounting Press
      ȫԄ܉ʽɰ݆иCAutomatic Orbital Cutter  QG-5ԇиC(120)  QG-5AԇиC(100)
      Q-2AԇиC  LDQ-350քиC  LSQ-100/120ʽԇиC
      SQ-80/100ԇиC  LDQ®-250ք/ԄһwʽиC  LDQ-350AԄһwʽиC
      LDQ-450ȫԄԇиC  Q-80ZȫԄԇиC  Q-100BȫԄԇиC
      QG-5 徫иC  GTQ-5000A/5000B иC  DTQ-5͵پиC
      ˾ؠͽиCExotom-150  Struers/ԄӽиCDiscotom-6  StruersܽиĥCAccutom-50
      StruersքӽиCSecotom-1  StruersܽиCSecotom-10  StruersپܽиCMinitom
      StruersиCUnitomStruers Unitom cut-off machine  StruersքӽиCLabotom-3Struers Labotom-3 manual cut-off machine  StruersܽиCAccutom-5Struers Accutom-5 precision cut-off machine
      Struers VﱡиĥCMineralogical cutting and grinding machine for mineralogical  Struers Prepamatic-2 ԄԇƂϵyStruers Prepamatic-2 automatic preparation system  Struers ʯ/CBNи݆؛̖Struers ʯ/CBNи݆
      Struers 3Dи݆  Struers IJ  Struers и݆
      SERVOCUT-M300иC  Servocut-AA400/4Servocut-AA401ԄӽиC  MICRACUT-150ܘƷиC
      MICRACUT-200ܘƷиC  Metacut-A350/SERVOCUT-A400ɰ݆ԄиC  Metacut-A250иC
      Q-4A65mm85mm100mmͽԇиC  YSQ-80ZȫԄӽԇиC  HRB15-230/HRB15-250ЧиƬ
      HRB20-250/HRB20-300иƬ  HRB25-350/KRB30-400ЧиƬ  HRD15-230/HRD15-250иƬ
      HRD20-250/HRD20-300иƬ  HRD25-350/HRD30-400иƬ  BRILLANT 210ԄӾиC
      BRILLANT 250 ʽԄ/քиC  BRILLANT 265ȫԄӳ̿иC  BRILLANT 270ȫԄӳ̿иC
      BRILLANT 221ܝʽɰ݆ƬиC/ԄӾиCBrillant 220иC  QG-4ͶиC  LQG-3ԇиC
      LQG-1ͽԇиC  GS-1ԇиC  Q-2AиC
      Q-2BиC_ʽ/ʽ  Q-4BиC_ʽ/ʽ  QG-100Z ȫԄӽԇиC
      GQ-50A~ԇДC  MS-350FиC  SSD-350CʯиC
      MS-350uʯиC  MS-500ʯиC  MS-600늄_ʽиC
      MS-900B늄_ʽиC  SG-1200/SG-800ʯиǡĥ߅һwC  Secotom-15иC
      
     ԇAĥC 
      M-2/M-2AAĥC  YM-1αP_ʽAĥC  YM-2pP_ʽAĥC/MP-2D_ʽpPo׃ٽĥC
      YM-2ͽԇAĥCpP  YM-2AͽԇAĥCpP_ʽ  YM-1AͽԇAĥC
      YM-2ͽԇAĥC  (200mm/230mm/250mm)ʯAĥP  ͢(220mm/230mm/250mm)ʯAĥP
      (200mm/230mm/250mm)ʯAĥP  Saphir 375 ԄĥC  LYM-2AͽԇAĥC
      
     ԇĥC 
      MP-2ĥÙC()  MP-1B͔@ĥC  MP-2BĥC(pP_ʽ)
      MoPao160EĥC(ø250)  MoPao 300EĥC(ø300)  MoPao 1000Ԅĥ/C(ø250)
      MoPao 260EĥC(ø250)  MPD-1αP_ʽĥC(ø230mm)  MPD-2pP_ʽĥC/MPD-2WoO׃pP_ʽĥC(ø230)
      MP-2ApPĥC  MP-1/MP-1(Ԅĥ^)αPpͽԇĥC  MP-2/2BpPٽԇĥCP/ֲP䓣
      MoPao160EĥC(ø200)  MoPao260E/300ESĥC(ø200/300)  MP-2ApPĥC(230mm)
      PW-1B͹ʽĥC(oˮ늙C)  YMP-1ԇĥC(o)  YMP-1AͽԇĥC
      YMP-2AٽԇĥC  YMP-2ԇĥC  ԄĥCGrinder/Polisher
      ȫԄĥCFully Automated Grinder/polisher  PCBƷĥC(ƷƂϵyHigh Volume PCB Preparation System  PowerPro5000 ĥCAutomatic Grinder/polisher
      MoPao160ø200ĥC  MoPao160ø250ĥC  MoPao260ø200/ø250ĥC
      MoPao® 2D(ø200)/(ø250)ĥCҪϵy  MoPao2DE(ø200)/(ø250)ĥC/Ҫϵy  MP-2Bo{ʽԇĥC
      MP-1BĥC  MP-2ͽԇĥC  MP-1AͽԇĥC
      YMP-2BԇĥC  ˾ؠĥCLaboPol-6/-5/-4  ˾ؠĥCLaboPol-2/-1
      Struers Abramin Ԅɳĥĥ͒C  ˾ؠyʽВCTranspol-2  SPECTRAL-MMVØƷĥC
      spectral PGVxƷĥәC  mopao300αPpĥC  MP-1WͽԇĥC
      MP-2WͽԇĥCoO׃٣  MP-2WBͽԇĥCo׃٣  AH-140ıPْĥCoO׃٣
      SAPHIR 520αPքĥC  SAPHIR 530αPԄĥC  SAPHIR 560pPԄĥC
      LYMP-2 /YMP-1 ĥC(o׃)  YMP-2A/YMP-1AĥC  PA-2ĥC/PA-2+PD-1ԄĥC
      MP-1ĥC/PD-1Ԅĥ^  MP-2CĥC  _ʽĥC
      ‡SAPHIR320ĥC/SAPHIR330ĥC
      
     O 
      SM-400ԇĥƽC  MPJ-35ͽԇĥƽC  DM늽⒁C/VT2006늽⒁x
      DJP-ͱyʽ늽⒁C  aƷIJăr  SEM&TEM Ʒĥϵy
      Ʒиĥϵy  ȫԄ@΢ӲȜyԇϵy  DPF-1늽⒁⡢gx
      MPJ-25ͽԇĥƽC  MPJ-35 ԇĥƽC  LBG32ɰĥәC
      BG30ɰĥәC  BG32ɰĥәC  MY-1͹VɰĥәC
      StruersԄӼϵyCitoDoser  LaboForce-1˾ؠԇM  LaboForce-3˾ؠԇM
      ˾ؠԄbLaboDoser  ˾ؠ TegraSystem ģKԇƂϵy  Struers LectroPol-5 늽ƘO
      ˾ؠTenuPol-5늽ƘO  ˾ؠyʽ늽⒁⼰gMovipol-3  Struersyʽ@΢RPSM-2
      DP-2늽⒁C/LZD-I늽⒁C  DP-25늽⒁C  GQ-1͸иC
      FORCIMAT ĥԄӊA^  W0.5/W1/W1.5/E2.5/W3.5/W5Ò℩  W7/W10/W14Ò℩
      W20/W28/W40Ò℩  ĥ  ʯ΢
      W0.05/W0.3{׼X  GI-CJB΢XSyԇx/ጧx  GI-X6Fٜyԇx
      EP-06늽⒁ⸯgx  EP-05늽⒁ⸯgx  иƬ
      J3G-SL2-400A/J3G-SL3-400/J1G-SL11-400ͲиC  FSY-3͸gھOyx  ֳʽֱɰ݆C
      p_ʽɰ݆Cɰ݆Cϵ  _ʽɰ݆Cɰ݆Cϵ  ܛSɰ݆C
      ɰ݆C  ɰ݆C  pɰ݆C
      ɰC  _ʽɰ݆C  M3315mɰ݆C
      M3350mɰ݆C  M3330Amɰ݆C  M3360mɰ݆C
      DF-1A늽⒁ⸯgx
      
     ԇӴcC 
      SDH-200A/SDH-300A/SDH-400AcC(늄)  SD-200/SD-300/SD-400A/SD-500B늄ʽ˾cC(cʽ)  YD-300A/350A/YD-400A/500A˾cC(䓽BmcC/Ӳ|_^˾cC)
      SK-300/SK-300A/SK-400/SK-400AԇӘ˾ٿ̾C  DX-280cC(ַQ˾x)  DX-300/DX-400/DX-500ccC(䓽BmʽcC)
      SH-350߾ԇӄC  SDL-400ԇӘ˾늄ʽBmcC  SDL-350/SDL-400ԇӘ˾늄ʽBmcC
      BJ5-10䓽˾x  YD-300/350/400/500ccC(䓽BmʽcC)/Ӳ|_^˾cC  DD-II䓽BmʽcC
      STDD-1䓽BmʽcC  ZTDD-1䓽BmʽcC  DX-170ԇӘ˾xcC
      SH-350˾ԇӄC/SH-350B늄Ә˾ԇӄC/SH-400Ca˾C  SH-260͸߾ԇӄC(@ԇһ)  LineDriver HD™{ʽϵy
      DB-30ԇ늄Ә˾x
      
     ˙C 
      BMD50Cw˙C  BMC70H CO2˙C  RZS-2000/2000Yͽ٘ƴӡC
      A-830ٴ˙C  B-730ٴ˙C  C-630ٴ˙C
      D-530ٴ˙C  JZ810PӴ˙C  JZ820PӴ˙C
      JZS810PӴ˙C  JZS820PӴ˙C  LBQD-100Ӵ˙C
      LBQD-200Ӵ˙C  LBQD-120Ӵ˙C  LBQD-350Ӵ˙C
      LBQD-320uۑҒ  LBQD-400mӴ˙C  LBQD-500ƬCһw˙C
      LBQD-500ֳʽ˙C  LBQD-610܇Ĵa  LBYAGw˙C
      LBYAG-500 ˙C  LBYAG-200R˙C  LBYAG-100RʽӛC
      LBQD-120DRʽӛC  LBYY-100քӉӡC  LBQD-630 ƿ˙C
      DK-108pɫ늿֙C
      
      
      20-A102402ͣżәC  10-A10240żәC  ZX7-160׃ֱֹC
      ZX7-250׃ֱֹC  ZX7-315PE61-315/PE60-315ֱC  ZX7-400(PE21-40/PE22-400/PE23-400/PE40-400/PE50-400/PE61-400/PE63-400/PE65-400ֱֹC
      ZX7-500(PE10-500)ֱֹC  ZX7-400(PE12-3400)׃ֱC^ֱֹC  ZX7-500(PE10-500)/(PE21-500)/(PE61-500)ֱֹC
      ZX7-630׃ֱֹC  WS-315(PNE20-315)/(PNE61-315)׃ֱuO廡C  WSM-315 ׃ʽ}_ֱuO廡C
      WS-400(PNE12-400)/(PNE13-400)׃ʽֱuO廡C  NBM-500A111-500P  WS-160(PN10-160R) ֱ廡C
      WS-200(PN10-200R) ֱ廡C  WS-250(PNE10-250) ֱ廡C  WS-315(PNE20-315)ֱ廡C
      WS-400(PNE13-400) ֱ廡C  WS-400(PNE14-400) ֱ廡C  WS-400(PNE50-400) ֱ廡C
      WS-400(PNE20-400) ֱ廡C  ȫ֚廡/ֱֹCWS-400PNE61-400
      
     Ԓ029-82316863 棺0086-29-82316863
     ַADD:x|·6̖
     І}hQQԃ4112600382841034937l]
     ©2021 minsks test equipment co.,ltd. T

     ICP19020791̖-1


     AG